جان رضا شهابی فعال کارگری در خطر است آزادش کنید

جان رضا شهابی فعال کارگری در خطر است آزادش کنید
3شهريور:سعيد مرتضوی خواستار انحلال احزاب مشارکت و مجاهدين انقلاب و مجازات شديد مسوولان و اعضای آنان شد روشنگری: سعيدمرتضوی معروف يه قصاب مطبوعات در لجن نامه ای که به نام ادعانامه دادستانی در چهارمين جلسه دادگاه نمايشی گروهی از دستگير شده گان قرائت کرد, خواستار انحلال احزاب مشارکت و مجاهدين انقلاب اسلامی و مجازات شديد اعضا و مسوولان اين دو جريان شد. مرتضوی پس از نسبت دادن جاسوسی و همکاری با آمريکا و براندازی از طريق "مخملی" به مشارکت و مجاهدين انقلاب از رياست "دادگاه" خواست در رابطه با حزب مشارکت "براى انحلال اين تشكل تنش آفرين ومخل امنيت كشور اقدام لازم مبذول گردد." مرتضوی که خود يکی از متهمان به قتل و تجاوز جنسی به زهرا کاظمی است در رابطه با سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی نيز گفت:"درخواست انحلال اين سازمان و محاكمه اعضاء آن به ويژه در مورد تحريك به آشوب در انتخابات دهمين دوره رياست جمهورى... و اعمال مقررات مواد 16 و 17 قانون فعاليت احزاب مصوب سال 1360 را دارم."

هیچ نظری موجود نیست: