جلسه دوم پالتاکی
در دفاع از فعالین دستگیر شده در اول ماه مه
و همبستگی با جنبش کارگری ایرانمدافعین جنبش کارگری در ادامه جلسه قبل و برای ارائه گزارش فعالیت های انجام شده و تدارکاتی که صورت داده اند گرد هم می آیند


جمعه 8 ماه مه ساعت 20 به وقت اروپای مرکزی
address: Paltalk category: Middle Eastsubcategory: other -- room: Dastgir Shodgan 11 Ordibehesht

هیچ نظری موجود نیست: