حمایت و پشتیبانی بیدریغ
همبستگی با اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

طبق خبر ارسالی به " کمیته دفاع از کارگران هفت­تپه " امروز سه شنبه ۱٨/١/٨٨ کارگران نیشکر هفت تپه در اعتراض به کم کردن اضافه کاری و عدم پرداخت دست مزد هایشان و نیز اعتراض به دستگیری علی نجاتی رئیس هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در محل کارخانه دست به اعتصاب زده اند.
ما نهادهای همبستگی با کارگران ایران در خارج کشور ضمن پشتیبانی از این حرکت کارگران هفت تپه ، و حمایت گسترده ی خود، از همه افراد و گروه ها، سازمان­های سیاسی و احزاب و نهادهای بین­المللی خواهان حمایت بیدریغ از اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه هستیم.

زنده باد همبستگی جهانی طبقه کارگر
نابود باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران
8 ماه آوریل 2009 – 20 فروردین 1388

نهادهای همبستگی باجنبش کارگری ایران در خارج کشور
- کمیته همبستگی با کارگران ایران – استرالیا labour.kargar@gmail.com
- کمیته حمایت از کارگران ایران – تورنتو کانادا toronto_committee@yahoo.ca
- کمیته دفاع از کارگران ایران – نروژ cdkargari@gmail.com
- همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران – فرانسه sstiran@yahoo.fr
- کانون همبستگی با کارگران ایران – فرانکفورت و حومه kanoonhf_2007@yahoo.de
- کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران – هانوفر kanon.hannover@yahoo.de
- کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد isask@comhem.se
- کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ kanounhambastegi@gmail.com
- انجمن کارگری جمال چراغ ویسی ankjch@yahoo.co.uk
- شورای همبستگی کارگری - فرانکفورت kaumares@web.de
- شبکه همبستگی کارگری iranwsn@fastmail.fm

هیچ نظری موجود نیست: